Weekend Rowerowy w Kleczewie - I Otwarte Mistrzostwa Kleczewa Rowerów Górskich XC MTB Kleczew 3 sierpnia 2014

W dniu 3 sierpnia na Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej zostaną rozegrane I Otwarte Mistrzostwa Kleczewa XC MTB w Kolarstwie Górskim, Finał THULE CUP 2014. Zapisy do imprezy bezpośrednio przed zawodami od godz. 9:00. Pierwsze wyścigi od godz. 10:15. Wpisowe 20 zł. Szczegółowy regulamin zawodów:

        REGULAMIN ZAWODÓW

Otwarte Mistrzostwa Kleczewa

w Kolarstwie Górskim

Kleczew 2014

 

 1. Organizatorzy:

Gmina i Miasto Kleczew

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko ,, Pałuki ”

 

 

2. Cel imprezy :

 

 • popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich

 • promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu

 • promocja miasta Kleczew i okolic, jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki sportowej i rekreacji.

 

3. Termin i miejsce zawodów :

 

Zawody odbędą się 03.08.2014r,

w Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej w Kleczewie.

Biuro Zawodów czynne od godz. 9.00

Zapisów na listę startową można dokonać na 30 min. przed startem w danej kategorii wiekowej.

Impreza rozgrywana w cyklu wyścigów XC o Puchar Wielkopolski ThuleCup 2014

 

Pod hasłem:

,,SZUKAMY TALENTÓW RIO CZEKA…”

4. Warunki uczestnictwa :

Zawody mają charakter otwarty. Prawo startu mają kobiety oraz mężczyźni w następujących kategoriach :

 

Dzieci młodsze - wiek 0 - 8 lat ( 2006 – i młodsze)

Dzieci starsze - wiek 9 – 10 lat ( 2005 – 2004 )

 

Mężczyźni

 

kategoria rocznik

żak 2003 2002

młodzik 2001 2000

junior młodszy 1999 1998

junior 1997 1996

elita 1995 i starsi

- SuperMasters OPEN 1983 i starsi

Mastr I 1983 1974

Mastr II 1973 1964

Mastr III 1963 1959

Mastr IV 1958 i starsi

 

Kobiety

żaczka 2003 2002

młodziczka 2001 2000

-juniorki młodsze 1999 1998*

juniorki 1999 1996*

elita 1995 i starsze

Mastr I 1983 i starsze

Mastr II 1973 i starsze**

 

 

 • organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowej kat. juniorka młodsza jeżeli zostaną zgłoszone i sklasyfikowane, więcej niż 4 zawodniczki rocznik 1999-1998,

 • jeżeli nie, wszystkie zawodniczki rocznik 1999-1996 są klasyfikowane jako kat. Juniorka

 • W kat Juniorka musi zostać sklasyfikowanych min 8 zawodnicze, z czego min. 4 rocznik 1999,1998 tak aby miały zastosowanie dodatkowe punkty regulaminu dotyczące kat Juniorka Młodsza

** kategoria Kobiety Masters II tylko wtedy gdy zostanie zgłoszonych min. 8 zawodniczek z czego min. 4 zawodniczki rocznik 1973 i starsze

 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów jak i jazd treningowych.

Zawodnicy powinni okazać dowód tożsamości.

Zawodnicy poniżej 16 lat muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.

5. Ubezpieczenie :

 

1. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

2. Organizatorzy zalecają uczestnikom zawodów ubezpieczenie się od następstw

nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów.

 1. Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.

 2. Zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki.

 

 

6. Zasady rozgrywania zawodów :

 

Zawodnikom zabrania się :

 • skracania wyznaczonej trasy ;

 • opuszczania okrążeń ;

 • utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika , poprzez jazdę niezgodną z przepisami , zajeżdżanie , gwałtowną zmianę kierunku jazdy.

 • Używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów.

 

7 . Godziny startów i dystanse :

Ilość rund zostanie podana przed startem każdej kategorii wiekowej

-dzieci 10.15 1 runda mała (stadion)

- żak 10.45 ( czas zwycięzcy ok.20.min )

- żaczka 10.45 ( czas zwycięzcy ok.20.min )

- młodzicy 10.45 (czas zwycięzcy ok. 30min)

- młodziczki 10.45 (czas zwycięzcy ok. 30min)

- juniorki 11.50 (czas zwycięzcy ok. 50min)

- kobiety 11.50 (czas zwycięzcy ok. 50min)

-kobiety masters 11.50 (czas zwycięzcy ok. 50 min)

- juniorzy młodsi 13.30 (czas zwycięzcy ok. 60min)

- masters I 13.30 (czas zwycięzcy ok. 60min)

- masters II 13.30 (czas zwycięzcy ok. 60min)

- masters III 13.30 (czas zwycięzcy ok. 60min)

- masters IV 13.30 (czas zwycięzcy ok. 60min)

- juniorzy 15.30 (czas zwycięzcy ok. 80min)

- elita 15.30 (czas zwycięzcy ok. 80min)

 

Poszczególne kategorie będą nagradzane w trakcie trwania następnych wyścigów

Dekoracja kat Masters, Junior oraz Elita ok. godz.16.30

 

 

Zakończenie imprezy ok. godz. 16.30

 

8 . Zwycięzcy :

 

Zwycięzcą wyścigu w każdej kategorii zostaje zawodnik, który wyznaczony dystans wyścigu pokona w najkrótszym czasie.

 

Zawodnicy zdublowani w danej kategorii kończą wyścig na okrążeniu, w którym zwycięzca wyścigu w danej kategorii przejechał linię mety.

9. Opłaty :

Wpisowe wynosi :

- dzieci, żak, młodzik ( chłopcy i dziewczęta) bez wpłaty

 • SuperAmator - 5 zł

 • Kat. Masters I,II,III - 30 zł

 • Elita - 30 zł

- inne kategorie - 20 zł

Opłata jednorazowa: 10,00 zakup chipa

-wszystkie kategorie wiekowe oprócz dzieci do lat 10 oraz SuperAmator

( dotyczy pierwszego startu w cyklu ThuleCup 2014 )

 

10. Nagrody :

-nagradzanych zostaje 6 zawodników w każdej kategorii wiekowej ( oprócz kat. dzieci i SuperAmator)

 

1 miejsce puchar

2-6 miejsca statuetka, lub medal lub puchar

1- 10 SuperMasters OPEN miejsca statuetka, lub medal lub puchar

W miarę możliwości organizatora, nagrody rzeczowe zostaną rozlosowane wśród wszystkich uczestników zawodów

 

11. Postanowienia ogólne :

Warunki techniczne

 

-zakazane są:

rowery wspomagane elektrycznie lub w inny sposób

rowery przełajowe

 

dopuszcza się do startu inne rowery 28” szer. opony min 45mm

dopuszcza się do startu inne rowery 27,5”

 

Zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez organizatorów.

Numer startowy należy zamocować na kierownicy tak, aby był czytelny dla sędziów.

W wypadku zagubienia lub zniszczenia numeru zawodnik jest zobowiązany wykupić duplikat numeru od organizatora .

Za zniszczenie rozumie się również pozbawienie numeru kolorowych krawędzi poprzez przycięcie .

Koszt duplikatu wynosi 10 zł

 

 1. Na mecie organizator zapewnia posiłek regeneracyjny oraz napoje.

2. Numery startowe wydawane zgodnie z Regulaminem Wielkopolskiej Ligi Masters

 1. Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień.

 2. W kwestiach spornych decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

 3. Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.

W sytuacjach nieopisanych w danym regulaminie decydujący głos ma komisja w składzie:

 

Wojciech Jankowski

Wojciech Gogolewski

Przedstawiciel organizatora regionalnego

 

Wszelkie informacje

wyniki:

www.gogolmtb.pl

Wróć