Weekend Rowerowy w Kleczewie - Miejski Eliminator XCE Kleczew 2 sierpnia 2014

Burmistrz Gminy i Miasta Kleczewa serdecznie zaprasza na weekend rowerowy w Kleczewie.
W dniu 2 sierpnia na terenie Targowiska Miejskiego nad Jeziorem Stępa odbędzie się Miejski Eliminator XCE. Zapisy zawodników do zawodów będą przyjmowane w dniu zawodów od godz 11:00 do 13:00. Wpisowe 20 zł. Szczegółowy regulamin:

 

              REGULAMIN ZAWODÓW

MIEJSKI ELIMINATOR XCE

Kleczew 2014

 

1.Organizatorzy:

Gmina i Miasto Kleczew

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ognisko ,, Pałuki ”

GogolMTB

 

2. Cel imprezy :

popularyzacja wyścigów kolarskich dla posiadaczy rowerów górskich

promocja roweru jako sposobu na spędzenie wolnego czasu

promocja miasta Wągrowca i okolic, jako terenów sprzyjających uprawianiu turystyki sportowej i rekreacji.

 

3.Termin i miejsce zawodów :

 

Zawody dobywają się w formie otwartej

Zawody odbędą się w dniu 02-08-2014r.

Zawody odbędą się na terenie:

Targowica Miejska w Kleczewie przy jez. Stępa

 

 

Biuro zawodów czynne od godz.11:00

 

4.Kategorie startowe:

AMATOR OPEN

AMATOR MEŻCZYŹNI rocznik 1994 i starsi

AMATOR KOBIETY rocznik 1994 i starsze

Dodatkowo w kat AMATOR zostaną wyróżnieni najlepsi zawodnicy w poszczególnych kat. wiekowych :

Mężczyźni

Junior ( open ) M 1 1996 1997

AMATOR M 2 1995 1984

Mastr I M 3 1983 1974

Mastr II M 4 1973 i starsi

Kobiety

Juniorki ( open ) K 1 1996 1997

AMATOR K 2 1995 i starsze

 

Zgłoszenie do poszczególnych kategorii startowych

należy dokonać biorąc pod uwagę swoje umiejętności i przygotowanie kondycyjne.

 

Wpisowe wynosi :

- wszystkie kategorie - 20 zł

 

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów jak i jazd treningowych.

Zawodnicy powinni okazać dowód tożsamości.

 

 

5.Nagrody:

AMATOR OPEN

 

1 - 4 miejsce: puchar ( WYŚCIG ELIMINATOR AMATOR )

 

Dodatkowo:

 

-nagradzanych zostaje zwycięzca w każdej kategorii wiekowej :

( na podstawie uzyskanych czasów z jazd kwalifikacyjnych )

 

 

Nagrody Finansowe :

m. AMATOR mężczyźni m. AMATOR kobiety

1 500,00 1 500,00

2 300,00 2 300,00

3 200,00 3 200,00

4 100,00 4 100,00

 

Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane upominki rzeczowe.

 

6. Warunki techniczne

 

Zawody rozgrywane są na rowerach:

górskich 26”

górskich 27,5”

gorskich 29” ( kierownica prosta lub jaskółka )

 

Zawodnik zobowiązany jest do startu z oryginalnym numerem startowym wydanym przez organizatorów.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie kasku ochronnego zarówno podczas zawodów jak i jazd treningowych.

 

5. Ubezpieczenie :

 

- Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

- Organizatorzy zalecają uczestnikom zawodów ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zawodów.

- Organizator zapewnia pomoc medyczną podczas zawodów.

- Zabezpieczenie rzeczy osobistych przed kradzieżą należy do obowiązków każdego zawodnika i organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za tego typu przypadki.

 

 

6. Zasady rozgrywania zawodów :

Organizator ustala limit zawodników dopuszczonych do startu w zawodach.

Do jazd kwalifikacyjnych zostanie dopuszczonych:

60 zawodników mężczyzn OPEN

24 kobiety OPEN

( decyduje kolejność zgłoszeń na panelu zgłoszeniowym oraz dokonanie opłaty startowej )

Adres panelu zgłoszeniowego:

http://tt.home.pl/gogolmtb/www/rejestracja/index.php

Zawody zostaną rozegrane wg formuły XCE

- Wyścigi odbędą się pętli o długości około 600 m.

- W pierwszej kolejności odbędą się jazdy kwalifikacyjne na czas w kat AMATOR I KOBIETA/AMATOR

- Do jazd kwalifikacyjnych zawodnicy startują indywidualnie w odstępach czasowych co 1 min.

- na podstawie uzyskanych czasów zostanie stworzona drabinka startów pucharowych:

OPEN Mężczyźni.

OPEN Kobiety.

 

 

WYŚCIG ELIMINATOR AMATOR

- do wyścigu ELIMINATOR w kat. AMATOR/OPEN kwalifikuje się :

16 zawodników mężczyzn

8 zawodniczek kobiet

- odbędą się wyścigi eliminacyjne ćwierćfinały i półfinały dla mężczyzn oraz półfinały dla kobiet

- zawodnicy startują do wyścigu ze startu wspólnego po czterech zawodników

- do następnego etapu kwalifikują się zawodnicy zajmujący dwa pierwsze miejsca w swoich wyścigach kwalifikacyjnych.

- zwycięzcą wyścigu ELIMINATOR/AMATOR zostaje zawodnik który pierwszy przejedzie linię mety w wyścigu finałowym.

Zawodnikom zabrania się :

skracania wyznaczonej trasy ;

utrudnianie wyprzedzania przez szybszego zawodnika , poprzez jazdę niezgodną z przepisami , zajeżdżanie , gwałtowną zmianę kierunku jazdy.

Zawodnicy nie mogą zmieniać toru jazdy na ostatniej prostej przed metą, jeśli mogłoby to przeszkodzić innemu zawodnikowi. Takie zachowanie będzie karane DYSKWALIFIKACJĄ.

Popełnienie falstartu będzie skutkować otrzymaniem ostrzeżenia

Drugie ostrzeżenie skutkuje DYSKWALIFIKACJĄ

Używanie agresywnych i niecenzuralnych słów podczas zawodów.

 

7 . Godziny startów :

harmonogram startów

 

11:00:00 13:00:00 Zgłoszenia w biurze zawodów

12:00:00 13:15:00 zapoznania z trasa

13:30:00 15:15:00 jazdy kwalifikacyjna

15:15:00 16:00:00 przerwa techniczna

( w trakcie przerwy technicznej wyścigi dzieci w Mini Eliminatorze )

16:00:00 ćwierćfinał AMATOR

16:10:00 ćwierćfinał AMATOR

16:20:00 ćwierćfinał AMATOR

16:30:00 ćwierćfinał AMATOR

16:40:00 połfinał AMATOR KOBIETY

16:50:00 połfinał AMATOR KOBIETY

17:00:00 półfinał AMATOR

17:10:00 półfinał AMATOR

17:20:00 Finał AMATOR KOBIETY

17:40:00 Finał AMATOR

17:50:00 dekoracje

 

 

8. Postanowienia ogólne :

Brak znajomości regulaminu nie chroni przed konsekwencjami jego postanowień.

W kwestiach spornych decyzja sędziego głównego jest ostateczna.

Ewentualne zmiany dotyczące zasad rozgrywania zawodów a wynikające w ostatniej chwili, będą podane zawodnikom do wiadomości tuż przed startem przez przedstawiciela Komisji Sędziowskiej.

Wszelkie informacje

wyniki:

www.gogolmtb.pl

Wróć