Siłownia w Budzisławiu Kościelnym Otwarta!!!

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kleczewie zaprasza do nowo powstałej siłowni na hali sportowej w Budzisławiu Kościelnym. Znajdują się tam urządzenia zarówno do ćwiczeń siłowych, jak i strefa kardio: z bieżnią, orbitrekiem i rowerem stacjonarnym. Z siłowni można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 20:00, po uiszczeniu opłaty za karnet miesięczny w wysokości 35 zł. Karnety do nabycia bezpośrednio na hali u Pań opiekujących się obiektem (pierwsze pomieszczenie na piętrze). W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z administratorem obiektu: tel 632701223, 601539601 lub osir@osir.kleczew.pl.
Poniżej regulamin i kilka fotek:
REGULAMIN SIŁOWNI  OSiR KLECZEW w BUDZISŁAWIU KOŚCIELNYM
1. Siłownia otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 do 20:00
2. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z poniższym regulaminem i jego przestrzeganie oraz posiadanie aktualnego karnetu lub dowodu uiszczenia jednorazowej opłaty.
3. Grupy zorganizowane (do 10 osób) mogą przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem opiekuna, instruktora (nauczyciela wychowania fizycznego), który jest odpowiedzialny za porządek i ćwiczenia w podległej mu grupie.
4. Korzystający z urządzeń na siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.
5. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko w obecności rodziców lub prawnego opiekuna.
6. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym.
7. Osoby korzystające z siłowni nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
8. Na terenie siłowni zabrania się wnoszenia alkoholu, sterydów, narkotyków i innych środków odurzających oraz spożywania jakiegokolwiek posiłku.
9. Na terenie siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
10. Ćwiczący powinien mieć ze sobą ręcznik, ubranie sportowe i buty treningowe na zmianę.
11. Każdy korzystający z siłowni powinien przebrać się w szatni wskazanej przez obsługę hali.
12. Kierownictwo siłowni nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni.
13. Ze względów bezpieczeństwa, czas ćwiczeń nie powinien przekraczać dwóch godzin.
14. Na sali treningowej nie można krzyczeć, rzucać sprzętem, zachowywać się nieprzyzwoicie.
15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z siłowni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczeniach.
16. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły.
17. Kierownictwo obiektu i pracownicy mogą kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać dalszego korzystania z siłowni.
18. Wyżej wymienione osoby sprawują również ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu dlatego wszystkie osoby przebywające na terenie siłowni zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.
19. Podczas ćwiczeń w siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
20. Zabrania się wykonywania ćwiczeń siedzących i leżących bez podłożonego ręcznika.
21. Po zakończeniu ćwiczenia należy uporządkować po sobie sprzęt, z którego się korzystało.
22. Każda osoba korzystająca pierwszy raz z siłowni w Hali Sportowej w Budzisławiu Kościelnym ma obowiązek zgłosić się do pracownika obsługi w celu zapoznania się z zasadami bezpiecznego korzystania z urządzeń i sposobem wykonywania ćwiczeń.
23. Ćwiczenia z wolnymi ciężarami, z wykorzystaniem dużego obciążenia, mogą być wykonywane jedynie przy asekuracji minimum jednej osoby.  
24. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać opiekunowi Hali Sportowej.

files/images/galeria/silownia Budzislaw Koscielny/4 silownia budzislaw.jpg

files/images/galeria/silownia Budzislaw Koscielny/5 silownia budzislaw.jpg

files/images/galeria/silownia Budzislaw Koscielny/21 silownia budzislaw.jpg

Wróć