Sprawozdanie Finansowe OSiR Kleczew

Sprawozdania finansowe dotyczące Osir za 2018 r dostępne są na stronie BIP Centrum Usług Wspólnych w Kleczewie .

Wróć